Allmänna villkor för K3 Travel AB
(Hotel Express)

Här kan du ta del av våra allmänna villkor. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se.

 1. Beskrivning av tjänsten

Hotel Express erbjuder företagskunder:

– Tjänster som förenklar kundens resande.
– Ett smidigt sätt för bokning av såväl transport som hotell.
– En mängd förmånliga avtal med såväl fristående hotell som kedjor.
– Personlig service vid bokningar av hotellrum samt konferens.

 1. Abonnemang och registrering

För att ansluta företaget till Hotel Express behöver du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer eller organisationsnummer. Abonnemanget är knutet till en person och kan endast användas av denna. Önskas fler använda våra tjänster behövs en av våra tillvalstjänster, alternativt fler abonnemang läggas till i företaget.

Abonnemanget kan tecknas av privatperson eller företag. Vid tecknande av abonnemanget via företag äger företaget tjänsten. Användaren till abonnemanget får personliga inloggningsuppgifter till vår app och hemsida. Abonnemanget kan överlåtas mot en kostnad.

 1. Tjänstens giltighet

Tjänsten ingås enligt överenskommelse och gäller därefter tillsvidare, med automatisk förnyelse. (Se punkt 8 – Uppsägning). Hotel Express-abonnemangen får inte nyttjas av annan person än den som står angiven på abonnemanget. För mer information, se punkt 6 – Bokning och vistelse.

 1. Priser och rabatter

Hotel Express hjälper sina kunder att förhandla fram avtal med en mängd hotellkedjor och fristående hotell. Rabatterna varierar beroende på hotell och kedja. Vi erbjuder även våra kunder möjligheten att boka hotell utanför våra avtal till hotellets ordinarie pris.

Hotel Express avtal är giltig alla dagar i veckan året om under de förutsättningar som ges under punkt 6 – Bokning och vistelse. Våra rabatter gäller vid avbokningsbara rum och vi följer respektive hotells avbokningsregler.

 1. Bokning och vistelse

Hotel Express abonnemang gäller endast för den person som står registrerad står på Hotel Express-bevis. Hotel Express bokar inte rum till personer utan abonnemang eller om företaget saknar tillvalstjänst för detta.

Hotellrum kan bokas på egen hand av kunden eller via Hotel Express bokningsservice, om företaget valt att aktivera den servicen i abonnemanget. Vid incheckning på de hotell vi har avtal med, kan gästen behöva visa upp ett bevis. Beviset finns i vår app. Även legitimation kan komma att krävas av hotellet.

Betalning av hotellrummet sker enligt hotellets kredit- och betalningsrutiner. Vid så kallad No Show äger hotellet, eller Hotel Express, rätt att debitera hela kostnaden vidare tillsammans med en administrativ avgift om 100 SEK.

I Hotel Express tjänst ingår även konferensbokning. Hotel Express ses som förmedlare av konferensen och hotellet som leverantör av konferensen. Vid bokning av konferens via Hotel Express gäller hotellets villkor för bokning.

Hotel Express kan inte hållas ansvariga för mellanhavanden mellan samarbetshotellet och företaget. Företaget är alltid ansvarigt för att kontrollera om bokning stämmer överens med beställningen. Om företaget har synpunkter på vistelsen ska detta framföras i första hand till hotellet. Rör klagomålen det som är kopplat till tjänsten som Hotel Express levererar ska Hotel Express underrättas inom två dagar från vistelse inom Sverige och sju dagar från vistelse utanför Sverige.

 1. Betalning, leverans och returrätt

Betalning sker efter leverans av valda abonnemang och tjänster. Betalningsvillkoren från det att tjänsten aktiverats är 30 dagar. Hotel Express äger rätt att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura. Vid faktura via e-post eller vid betalning med kredit- eller betalkort tillkommer ingen fakturaavgift. Hotel Express äger vidare rätt att vid sen betalning debitera påminnelseavgift med en dröjsmålsränta om 24 % samt övriga kostnader som är relaterade till den sena betalningen.

Vid avvikelser gällande leverans av inloggningsuppgifter till tjänsten, är det kundens ansvar att meddela Hotel Express dessa avvikelser inom åtta dagar.

Hotel Express erbjuder inte returrätt för företagskunder, med undantag att sådan rätt medges av Hotel Express i utställda garantier. Privatkunder äger returrätt enligt distansavtalslagen.

 1. Uppsägning

Önskas en uppsägning av våra tjänster eller abonnemang behöver detta ske en (1) månad innan tjänsten förnyas.

Flex (obundet)
För Flex-abonnemangen gäller en (1) månads uppsägningstid.

Fixed (bundet 12 månader)
För Fixed-abonnemangen gäller uppsägningstid tidigast dagen innan datum för abonnemangets giltighet. Giltighet är det datum som står på beviset som finns i appen/hemsidan. Valid thru på Hotel Express-kortet. Exempel: Står det 2021-12-15 som giltighetstid behöver abonnemanget sägas upp före 2021-12-14. Om företaget säger upp tjänsten efter detta datum faktureras kunden för ytterligare ett år.

Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Tjänsten ska sägas upp per telefon eller e-post, 019-16 60 60 / info@hotelexpress.se, alternativt per post till; Hotel Express, Hagagatan 23, 703 40 Örebro.

Istället för att säga upp tjänsten har kunden möjlighet att överlåta tjänsten till annan person i företaget mot en avgift 200 kr. Annat alternativ är att pausa den betalda tjänsten. I detta fall inaktiveras tjänsten med dagens datum, kvarstående period kan aktiveras när företaget önskar. Betalning för abonnemanget eller tjänsten krävs i båda fallen.

Hotel Express (ej abonnemang)
För Hotel Express utgående tjänst kallat ”plusmedlemskap” gäller tidigare villkor, samma villkor som Fixed (bundet abonnemang).

 1. Force Majeure

Hotel Express ansvarar inte för skada som uppstår genom myndighetsbeslut, underleverantörs fel eller begränsningar i utbud, krig, strejk, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande händelse som ligger utanför Hotel Express kontroll och vars åtgärdande endast skulle kunna ske genom en onormalt hög kostnad.

 1. Personuppgifter

För att kunna uppfylla de allmänna villkoren för abonnemangen och våra tjänster, kommer vi behöva behandla personalen på företagets personuppgifter.

Företaget ger Hotel Express rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter som namn, personnummer, adress eller annan information som kan hänföras till personalen, för att Hotel Express skall kunna tillhandahålla abonnemang och tjänster som finns tillgängliga i Hotel Express utbud.

Hotel Express förbehåller sig rätten att använda personuppgifter för att kommunicera anpassad information med såväl personliga som generella förmåner och erbjudanden. Användaren till abonnemanget får även anpassade nyheter, inspiration, inbjudningar till tävlingar och event samt undersökningar. Användaren kan alltid via våra e-postutskick välja att tacka nej till liknade information i framtiden.

Vi kommunicerar vanligtvis med användaren via nyhetsbrev, SMS eller post. Ibland även via annonsering på externa websidor såsom t.ex. Facebook. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du meddela det till info@hotelexpress.se.

Hotel Express kan komma att lämna ut personuppgifter till konsulter och andra samarbetspartners, som vi anser är nödvändiga för att kunna administrera och underhålla de abonnemang och tjänsterna som erbjuds, eller om Hotel Express föreläggs att lämna ut sådan information enligt lag. Om situationen bedöms kräva det kommer Hotel Express att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med dessa partners.

I första hand får vi information direkt från företaget, men för att uppdatera adressuppgifter och liknande kontrollerar vi informationen gentemot offentliga register. Uppgifter såsom namn, e-postadress, telefon, adress, och person-/organisationsnummer lagras enligt regler och rutiner gällande GPDR.

Personuppgiftsansvarig är K3 Travel AB som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556795-0117 och har sitt säte i Örebro. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter se vår integritetspolicy. Du kan även kontakta oss på info@hotelexpress.se alternativt ringa 019-16 60 60 om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter.

 1. Ändring av villkor

Hotel Express förbehåller sig rätten att när som helst ändra våra allmänna villkor. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på www.hotelexpress.se där de senaste villkoren alltid finns eller att du erhåller dem via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer även förklara innebörden av ändringarna.

 1. Övrigt

Hotel Express äger rätt att löpande ändra i vårt utbud och avtal utan att företagets samtycke. Exempel på sådana förändringar är tillägg av och borttag av enskilda hotell, hotellkedjor och förmåner. Vi äger även rätten att göra prisjustering på våra abonnemang och tjänster.

Våra allmänna villkor gäller tillsvidare och reviderades senast 2021-01-01.

Tillbaka till villkor och policy

Kontakta oss

Är du intresserad av Affärsresebyrån eller har du någon fråga till oss? Ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!


HOTEL EXPRESS | K3 TRAVEL AB

Hagagatan 23, SE-703 40 Örebro
+46 (0)19-16 60 60
info@hotelexpress.se

Läs våra villkor och integritetspolicy här.