Integritetspolicy för K3 Travel AB
(Hotel Express)

Hotel Express ser det som av högsta vikt att skydda din integritet. Personuppgifter hanteras ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

1. Informationsinsamling – Kund

För att kunna uppfylla villkoren för medlemskap i Hotel Express kommer dina personuppgifter att behandlas.

Som kund hos Hotel Express ger du oss rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter som namn, personnummer, adress eller annan information som kan hänföras till kunden, för att Hotel Express skall kunna tillhandahålla tjänster och produkter som finns tillgängliga i Hotel Express utbud.

2. Informationsinsamling – Övriga

Hotel Express använder sig av sociala medier, hemsidor, event och andra kanaler för att skapa relationer med potentiella kunder. När du interagerar med oss genom dessa kanaler ger du oss rätten att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter som namn, personnummer, adress eller annan information som kan hänföras till dig, för att Hotel Express skall kunna tillhandahålla den tjänst du interagerat med oss om, såsom exempelvis facebooktävling mm.

3. Information vi lagrar:

 • Personuppgifter – namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer, faktura- och leveransadress
 • Betalningsinformation – fakturainformation
 • Företagstillhörighet – Vilket företag du är anställd hos eller om du driver eget företag (vid företagskopplat medlemskap)
 • Bokningsdata – information gällande gjorda resebokningar
 • Användning av app/hemsida – information gällande hur du använder vår hemsida/app, i syfte att kunna ge dig en bättre användarupplevelse.

4. Vad gör vi med din information?

I samband med påbörjat medlemskap eller vid intresseanmälan sparas dina personuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap. Hotel Express förbehåller sig rätten att använda kundens personuppgifter för att kommunicera anpassad information med såväl personliga som generella förmåner och medlemserbjudanden.

Dina personuppgifter behandlas för att:

 • Hantera och administrera ditt medlemskap
 • Ge dig support och information
 • Genomföra bokningar baserat på förfrågan
 • Tillhandahålla bokningsstatistik
 • Kommunicera extra förmåner och medlemserbjudanden
 • Kommunicera nyheter, inspiration, inbjudningar till tävlingar och event samt undersökningar
 • Marknadsföra våra tjänster
 • Förhindra missbruk av tjänsten

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via nyhetsbrev, telefon, SMS eller postalt. Ibland även via annonsering på externa websidor såsom t.ex. Facebook och andra sociala medier. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du meddela det till info@hotelexpress.se.

5. Vilka kan vi komma att dela din information med?

Hotel Express kan komma att lämna ut dina personuppgifter till konsulter och andra samarbetspartners som Hotel Express anser det vara nödvändigt för att kunna administrera och underhålla tjänsterna som erbjuds, eller om Hotel Express föreläggs att lämna ut sådan information enligt lag som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Vi kommer i första hand samla information direkt från dig men för att uppdatera dina adressuppgifter kommer vi kontrollera din information gentemot offentliga register.

Hotel Express kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

6. Säkerhet

Hotel Express strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Var sparas dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter inom Sverige eller EU, med undantag av de fall du bokar hotell i annat land. I de fall du bokar utomlands lämnas dina personuppgifter endast ut till det aktuella hotellet. I vissa fall kan bokningssystem som lagrar din data utanför EU användas för att administrera din bokning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy, samt för att kunna lämna statistik samt information till köparen av tjänsten. Vi sparar även dina uppgifter så länge som krävs för att uppfylla t.ex. krav på bokföring. Vi genomför regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är aktuella för ovan nämnda ändamål.

7. Dina rättigheter

Du kan när som helst begära en kopia av de uppgifter vi har om dig, vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad.

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dessa raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för, t.ex. för att hantera ditt medlemskap. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara de uppgifter som vi är skyldiga till enligt lag.

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Hotel Express gällande hanteringen av dina personuppgifter.

8. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för dina personuppgifter är K3 Travel AB (Hotel Express) som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556795-0117 och har sitt säte i Örebro.

Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@hotelexpress.se alternativt ringa 019-16 60 60.

Dataskyddslagen (GDPR) avgör ansvaret för organisationer kring de uppgifter de hanterar. Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

Om du anser att Hotel Express behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

9. Uppdateringar

Hotel Express förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Tillbaka till villkor och policy

Kontakta oss

Är du intresserad av Affärsresebyrån eller har du någon fråga till oss? Ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!


HOTEL EXPRESS | K3 TRAVEL AB

Hagagatan 23, SE-703 40 Örebro
+46 (0)19-16 60 60
info@hotelexpress.se

Läs våra villkor och integritetspolicy här.