Sajtvillkor för K3 Travel AB
(Hotel Express)

 1. Allmänna villkor

Webbplatsen drivs av Hotel Express som ägs av K3 Travel AB. Genom att använda webbplatsen accepterar du villkoren i den utformning sidan har vid varje enskilt tillfälle. Villkoren gäller för allt ditt användande av webbplatsen.

Hotel Express kan komma att göra tillägg i, förnya eller förbättra informationen på webbplatsen. Hotel Express förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till, eller ta bort hela eller delar av webbplatsen. Om du fortsätter att använda Hotel Express webbplats sedan ändringar har publicerats på den här sidan, godkänner du därmed ändringarna.

2. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på webbplatsen tillhör, om inte annat anges, Hotel Express, K3 Travel AB eller dess licensgivare.

Du får skriva ut enskilda sidor från webbplatsen. I övrigt får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen utan föregående skriftliga tillstånd från Hotel Express.

3. Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, t.ex. inlägg i gästböcker, uppladdade bilder eller kommentarer i forum m.m. När du använder sådana funktioner på Hotel Express webbplats medverkar du direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare kan ställa till svars för. Hotel Express har rätt att helt eller delvis avlägsna användargenererat innehåll som helt eller delvis strider mot svensk lag eller som på annat sätt kan antas medföra skada för Hotel Express. Vid sådant missbruk har Hotel Express även rätt att vidta ytterligare åtgärder som kan krävas för att motverka missbruket.

4. Hyperlänkar

Hotel Express kan på webbplatsen tillhandahålla länkar till webbplatser tillhörande tredje man. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Hotel Express webbplats. Hotel Express har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar någon information om dig själv.

5. Ansvarsbegränsning

Hotel Express lämnar inga garantier gällande webbplatsens funktion eller tillgänglighet eller att innehållet på webbplatsen är korrekt. Hotel Express kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen eller dess innehåll.

6. Automatisk insamlad information och Cookies

För att Hotel Express skall kunna förbättra webbplatsen samlar vi in viss information om dig när du använder webbplatsen och sparar informationen på våra servrar. Sådan information utgörs t.ex. av information om ditt operativsystem, version av webbläsare, domännamn och IP-adress, vilken URL du kom från och går till samt vilka delar av webbplatsen du besöker. Sådan information används främst för att förbättra webbplatsen.

Vi använder oss av ”cookies” för att underlätta ditt användande av webbplatsen under den tid du besöker den. Cookies är små filer som innehåller ett serienummer vilket kan identifiera dig som en unik användare och som sparas på din dator för att vi sedan skall kunna anpassa vår webbplats efter dina önskemål. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad du är intresserad av vilket gör att du snabbare kan hitta den information du söker. De flesta webbläsare har en funktion som gör det möjligt att stänga av användningen av cookies. I vissa fall kan blockering av cookies leda till att webbplatsen fungerar sämre, eller inte alls, beroende på vilka inställningar du valt för din webbläsare.

7. Personuppgifter

Din integritet är mycket viktig för oss på Hotel Express och vi tar vårt åtagande att skydda våra kunders personliga information på största allvar. All information som du skickar till oss handläggs i enlighet dataskyddslagen (GDPR). Genom att använda webbplatsen accepterar du att den information som du skickar samlas in och hanteras i enlighet med dessa villkor.

Du ger oss rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter, t.ex. ditt namn eller adress och annan information som kan hänföras till dig, för att Hotel Express skall kunna tillhandahålla tjänster och produkter som finns tillgängliga på webbplatsen.

Hotel Express får använda dina personuppgifter för att skicka information om nya produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid via våra utskick välja att tacka nej till liknade information i framtiden.

Hotel Express kan komma att lämna ut personuppgifter till konsulter och andra om vi anser det vara nödvändigt för att vi skall kunna administrera, underhålla och driva webbplatsen eller om vi föreläggs att lämna ut sådan information enligt lag.

Hotel Express kan komma att sammanställa statistik, svar på undersökningar och frågeformulär, trafikmönster och liknande samt lämna ut sådan sammanställd information till tredje man för annonsering eller andra marknadsföringssyften men sådan sammanställd information kommer inte att innehålla några personuppgifter.

Du har rätt att be om en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och att kräva att eventuella fel i uppgifterna rättas till. Om du vill göra en sådan begäran vänligen kontakta oss på info@hotelexpress.se

 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Tillbaka till villkor och policy

Kontakta oss

Är du intresserad av Affärsresebyrån eller har du någon fråga till oss? Ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!


HOTEL EXPRESS | K3 TRAVEL AB

Hagagatan 23, SE-703 40 Örebro
+46 (0)19-16 60 60
info@hotelexpress.se

Läs våra villkor och integritetspolicy här.